→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

Webinář o EU Cultural Policy
6. února 2020, odkudkoliv online

Více informací zde.

→ Aktuality

Hudba – úhelný kámen evropské kulturní politiky
16.3.2020, 18:30 Brusel
Recepce a diskuse ke kulturní politice
Pořádá Evropská hudební rada a Ministryně pro evropské záležitosti státu Hessen L. Puttrich
[PDF]

→ Aktuality

MEP GROUP NEWS

We'll be launching the Global Compact for Music Education - the MEP Group's global agreement of shared values and principles of which all members can become signatories. It'll be our group's "manifesto", setting out what we stand for. There has been a lot of work going on in the background and our Working Group has now drafted several versions. Before we adopt the final one we'll be reaching out to you to get your opinion.

Like last year, we're also planning a series of strategic learning talks, starting off in February with a presentation on Finland's Vision 2030 for Music Education.

E. Eyrich, 1/2021

→ Aktuality

Výsledky dotazníku COVID-19
první mimořádný newsletterIDU - Kultura v karanténě, ve kterém informujeme o závěrech šetření, byl včera večer zaslán na respondenty dotazníku.
výsledky jsme uveřejnili na webu.

→ Aktuality

CORONAVIRUS AND THE MUSIC SECTOR
Dopad hygienických opatření na hudební sektor sledujte zde.

→ Aktuality

Nabídka online propagace zdarma z UK
více...

→ Aktuality

Iniciativa EHR
Průvodní text adresovaný ministru kultury (PDF) a přiložený dopis (PDF).

→ Aktuality

Výzva městům
Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu zde.

→ Aktuality

Info - hudební sektor zahraničí v době karantény COVID19 ... zde

→ Aktuality

Inciativa IFPI sběr dat ve spolupráci s Oxford Economics
Jobs Music Sector Tracker
Micro-economic questionnaire national level outreach
více informací

→ Aktuality

Status profesionálního umělce, K návrhu Zákona o kultuře 2020

→ Aktuality

3. setkání Otevřené skupiny pro podporu soudobé hudby při České hudební radě. Akce se konala 29.8.2020 v Dolních Vítkovicích v Ostravě.

... více zde.

→ Aktuality

K současné situaci sledujte prosím náš Facebook a stránky MK ČR!

Aktuální PES z 20.1.2021

→ Aktuality

Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030+


více zde

→ Aktuality

výzva vládě za Kreativní Česko

#zakreativnicesko (aktualizace 4.2.2021)


více zde

→ Aktuality

Aktuální seznam povolených alternativních testů na covid 19 pro zaměstnavatele

→ Aktuality

Němečtí hudebníci se soudí: více.

→ Aktuality

Výzva české sekce ITI: více

→ Aktuality

Koncept prevence COVID 19 Salzburského festivalu: více.

→ Aktuality

Základní informace o Covid19 (Nemocnice Bulovka): více.

→ Aktuality

Zpráva o implementaci Konvence o Ochraně a propagaci diverzity kultury, 5.2.2021
v PDF

→ Aktuality

Konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí
23./24.4.2021, online
Pořadatelé: SHV, PF UJEP, ČHR
Program: v PDF
Nové video: Lenka Dohnalová: Kulturní kompetence jako klíčová?

→ Aktuality

Classical NEXT 2020
26.-28.5.2021, online
more info

→ Aktuality

European Forum on Music 2021
2.-5.6.2021, online
více na webu EMC
tisková zpráva

Aktuální presidium (od r. 2019)


Mgr. Roman Dietz, president ČHR

absolvent Konzervatoře v Teplicích, obor housle a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oborů Hudební management a Učitelství HV pro SŠ. v roce 2000 byl jmenován ředitelem Severočeské filharmonie Teplice. Od roku 2005 je prezidentem Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, dále je členem Rady Asociace hudebních festivalů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Věnuje se aktivnímu hraní v různých komorních souborech, publikační činnosti, pořádá pravidelný cyklus výchovných koncertů pro základní školy, vyučuje hudební management na Konzervatoři v Teplicích a management a marketing kulturních institucí na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

[m@il, www]

Mgr. Jaromír Javůrek, vicepresident ČHR

Od r. 1993 ředitel MHF Janáčkův máj (nyní MHF L. Janáčka), pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru dirigování (absolvent JAMU) a kulturní management. Specialista na oblast provozu hudebních festivalů (Ph.D.). Dlouhodobě publicisticky spolupracuje s TV NOE v Ostravě.

[m@il]

Jaroslav Raušer

Hudebník producent, předseda Institutu moderní hudby, ředitel agentury Move Association. 2000-2005 působil jako externí pedagog na DAMU v oboru nezávislé produkce. Zakladatel EuroConnections a Move festivalu. Věnuje se rovněž vzdělávání dětí a začínajících umělců v oboru zvukové tvorby. Spolupracuje s mezinárodní soutěží Musica nova a soutěží České ucho.

[m@il]

PhDr. Radka Hrdinová

Muzikoložka a teatroložka, publicistka. Od r. 1993 externí pedagožka Katedry divadelní vědy na FF UK, od r. 1995 divadelní a hudební publicistka deníku Právo. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. v minulosti pracovala i jako divadelní dramaturg. Pravidelně publikuje odborné články a studie.

[m@il, www]

Ing. Ondřej Matyáš

Ekonom, manažer, vysokoškolský pedagog, expert pro oblast strategického a finančního řízení neziskových organizací. Od roku 2011 pracuje jako ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie. Vyučuje na Vysoké škole ekonomické a dále působí jako lektor profesních a vzdělávacích institucí (Komora auditorů ČR, Seminaria, Prague International Business School).

[m@il]

PaeDr. Jan Prchal

Pedagog, expert v oboru teorie vyučování hudební výchově, předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR. Věnuje se HV v oboru informačních technologií, aranžování a dirigování. Je opakovaně členem komisí MŠMT pro přípravu a revize RVP v oboru hudebního vzdělávání. Člen odborných porot, člen expertního grémia pro oblast vzdělávání ČHR.

[m@il]

MgA. ArtD Petr Čech

Ředitel Pražské konzervatoře, varhaník.
Absolvent HAMU, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, VŠMU (doktorandské studium).
Jako varhaník působí při Chrámu Matky Boží před Týnem.
Oceněn v řadě soutěží (např. 1. Místo Pražské jaro 2006, Cena Nadací ČHF, L. Janáčka, B. Martinů.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Muzikoložka, vedoucí Katedry muzikology FF UP v Olomouci.
Expert na oblasti hudebního divadla, tvorbu Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka.

[m@il]

PhDr. Jan Pirner

Sbormistr, pedagog, muzikolog. Absolvent PF UK, FF UK. Od r. 2012 sbormistr dětského sboru Radost, v letech 2012-18 zaměstnanec Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AVČR, kde působil jako redaktor časopisu Hudební věda a podílel se na dvořákovském bádání. Od r. 2012 pracuje v NIPOS jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Za posledních několik let získal s Radostí Praha několik předních ocenění na evropských soutěžích (Neerpelt, Montreux, Kaunas, Preveza, Rimini), cenu pro nejlepšího sbormistra festivalu Kaunas Cantat v Litvě, ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury a cenu Sbormistr junior udělovanou Unií českých pěveckých sborů. Je aktivním členem Společnosti Pavla Jurkoviče, členem porot domácích i zahraničních sborových soutěží.

[m@il]

Kontrolní komise

Jakub Nový

Aktuální místopředseda Společnosti autorů a interpretů. Odborník na autorské právo, produkční a manažer. Věnuje se mentoringu a komunikaci s institucemi. Člen kontrolní komise ČHR.

[m@il]

David Danel

[m@il]

MgA. Andreas Kroeper, Ph.D.

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Muzikoložka, od r. 1993 tajemnice ČHR a manažerka a členka poroty mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova. Koordinátorka mezinárodních výročních projektů Roků české hudby a Martinů Revisited, zahraničních expozic. Autorka propagačních publikací a CD české hudby. Věnuje se produkci zejména pilotních projektů, vzdělávání (České ucho, Showcases). Expert v oblasti zvukové tvorby, nových technologií, managementu.

[m@il, www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

... [zobrazit / skrýt starší historii]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…