→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

EUROPEAN MUSIC OBSERVATORY
Spolupracujeme na sběru dat pro agentury pověřené EU DG EAC KEA a PANTEIA.

→ Aktuality

SHOWCASE EUROPEAN AGENDA FOR MUSIC, 12.-13.6.2019 Varšava, Polsko
Prezentovali jsme připravovanou Strategii podpory a rozvoje KKP ČR a její soulad s Evropskou agendou pro hudbu.
[záznam]

→ Aktuality

Záznam konference O KRITICE v Brně 27.11.2018

1. část - MP3, 2. část - MP3, 3. část - MP3

→ Aktuality

Záznam webináře Evropské hudební rady o Kulturní politice 14.5.2019

WWW

→ Aktuality

Setkání mladých umělců s experty k tématu KARIÉRA-PŘEDSTAVY/REALITA/MOŽNOSTI
30.9.2019, 9:30, Pražská konzervatoř
Kontakt: lenka.dohnalova@idu.cz
ČHR ve spolupráci s Pražskou konzervatoří

→ Aktuality

Participativní konference
MĚSTA VZDĚLÁVAJÍ UMĚNÍM
25.9.2019, Praha
Účast ČHR s prezentací projektu České ucho
Organizuje platforma uMěním

→ Aktuality

Diskuzní setkání 30.9.2019 na Pražské konzervatoři.
Otevřená diskuze s experty z oboru vážné i populární hudby.

Tisková zpráva, Fotogalerie

→ Aktuality

28.9.-1.10. 2019 6th World Music Forum, Paris
Prezentace projektu České ucho v IMC Village.

Program akce

→ Aktuality

6. Mezinárodní konference V4
Teorie a praxe hudební výchovy
pod záštitou ČHR
14. - 15. 11. 2019, Praha

Bližší informace zde.

→ Aktuality

Koncert mezinárodní soutěže zvukové tvorby
MUSICA NOVA 2019 je 10. 12. 2019 od 19 hod
Divadlo Inspirace, HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
Bližší informace na musicanova.seah.cz

→ Aktuality

Webinář o EU Cultural Policy
6. února 2020, odkudkoliv online

Více informací zde.

→ Aktuality

Hudba – úhelný kámen evropské kulturní politiky
16.3.2020, 18:30 Brusel
Recepce a diskuse ke kulturní politice
Pořádá Evropská hudební rada a Ministryně pro evropské záležitosti státu Hessen L. Puttrich
[PDF]

→ Aktuality

MEP GROUP NEWS
[PDF]

→ Aktuality

Classical NEXT 2020
Postponed due COVID-19.

→ Aktuality

Výsledky dotazníku COVID-19
první mimořádný newsletterIDU - Kultura v karanténě, ve kterém informujeme o závěrech šetření, byl včera večer zaslán na respondenty dotazníku.
výsledky jsme uveřejnili na webu.

→ Aktuality

CORONAVIRUS AND THE MUSIC SECTOR
Dopad hygienických opatření na hudební sektor sledujte zde.

→ Aktuality

Pracovně-právní opatření ČR
Přiložený materiál je výsledkem týdenní práce zástupců zaměstnavatelů a odborů, a bude dále řešen v dalších dnech.
PDF

→ Aktuality

Platforma pro nabídku pracovních příležitostí v kreativním sektoru
více...

→ Aktuality

Nabídka online propagace zdarma z UK
více...

→ Aktuality

Iniciativa EHR
Průvodní text adresovaný ministru kultury (PDF) a přiložený dopis (PDF).

→ Aktuality

Výzva městům
Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu zde.

Aktuální presidium (od r. 2019)


Mgr. Roman Dietz, president ČHR

absolvent Konzervatoře v Teplicích, obor housle a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oborů Hudební management a Učitelství HV pro SŠ. v roce 2000 byl jmenován ředitelem Severočeské filharmonie Teplice. Od roku 2005 je prezidentem Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, dále je členem Rady Asociace hudebních festivalů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Věnuje se aktivnímu hraní v různých komorních souborech, publikační činnosti, pořádá pravidelný cyklus výchovných koncertů pro základní školy, vyučuje hudební management na Konzervatoři v Teplicích a management a marketing kulturních institucí na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

[m@il, www]

Mgr. Jaromír Javůrek, vicepresident ČHR

Od r. 1993 ředitel MHF Janáčkův máj (nyní MHF L. Janáčka), pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru dirigování (absolvent JAMU) a kulturní management. Specialista na oblast provozu hudebních festivalů (Ph.D.). Dlouhodobě publicisticky spolupracuje s TV NOE v Ostravě.

[m@il]

Jaroslav Raušer

Hudebník producent, předseda Institutu moderní hudby, ředitel agentury Move Association. 2000-2005 působil jako externí pedagog na DAMU v oboru nezávislé produkce. Zakladatel EuroConnections a Move festivalu. Věnuje se rovněž vzdělávání dětí a začínajících umělců v oboru zvukové tvorby. Spolupracuje s mezinárodní soutěží Musica nova a soutěží České ucho.

[m@il]

PhDr. Radka Hrdinová

Muzikoložka a teatroložka, publicistka. Od r. 1993 externí pedagožka Katedry divadelní vědy na FF UK, od r. 1995 divadelní a hudební publicistka deníku Právo. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. v minulosti pracovala i jako divadelní dramaturg. Pravidelně publikuje odborné články a studie.

[m@il, www]

Ing. Ondřej Matyáš

Ekonom, manažer, vysokoškolský pedagog, expert pro oblast strategického a finančního řízení neziskových organizací. Od roku 2011 pracuje jako ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie. Vyučuje na Vysoké škole ekonomické a dále působí jako lektor profesních a vzdělávacích institucí (Komora auditorů ČR, Seminaria, Prague International Business School).

[m@il]

PaeDr. Jan Prchal

Pedagog, expert v oboru teorie vyučování hudební výchově, předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR. Věnuje se HV v oboru informačních technologií, aranžování a dirigování. Je opakovaně členem komisí MŠMT pro přípravu a revize RVP v oboru hudebního vzdělávání. Člen odborných porot, člen expertního grémia pro oblast vzdělávání ČHR.

[m@il]

MgA. ArtD Petr Čech

Ředitel Pražské konzervatoře, varhaník.
Absolvent HAMU, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, VŠMU (doktorandské studium).
Jako varhaník působí při Chrámu Matky Boží před Týnem.
Oceněn v řadě soutěží (např. 1. Místo Pražské jaro 2006, Cena Nadací ČHF, L. Janáčka, B. Martinů.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Muzikoložka, vedoucí Katedry muzikology FF UP v Olomouci.
Expert na oblasti hudebního divadla, tvorbu Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka.

[m@il]

PhDr. Jan Pirner

Sbormistr, pedagog, muzikolog. Absolvent PF UK, FF UK. Od r. 2012 sbormistr dětského sboru Radost, v letech 2012-18 zaměstnanec Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AVČR, kde působil jako redaktor časopisu Hudební věda a podílel se na dvořákovském bádání. Od r. 2012 pracuje v NIPOS jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Za posledních několik let získal s Radostí Praha několik předních ocenění na evropských soutěžích (Neerpelt, Montreux, Kaunas, Preveza, Rimini), cenu pro nejlepšího sbormistra festivalu Kaunas Cantat v Litvě, ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury a cenu Sbormistr junior udělovanou Unií českých pěveckých sborů. Je aktivním členem Společnosti Pavla Jurkoviče, členem porot domácích i zahraničních sborových soutěží.

[m@il]

Kontrolní komise

Jakub Nový

Aktuální místopředseda Společnosti autorů a interpretů. Odborník na autorské právo, produkční a manažer. Věnuje se mentoringu a komunikaci s institucemi. Člen kontrolní komise ČHR.

[m@il]

David Danel

[m@il]

MgA. Andreas Kroeper, Ph.D.

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Muzikoložka, od r. 1993 tajemnice ČHR a manažerka a členka poroty mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova. Koordinátorka mezinárodních výročních projektů Roků české hudby a Martinů Revisited, zahraničních expozic. Autorka propagačních publikací a CD české hudby. Věnuje se produkci zejména pilotních projektů, vzdělávání (České ucho, Showcases). Expert v oblasti zvukové tvorby, nových technologií, managementu.

[m@il, www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

... [zobrazit / skrýt starší historii]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…