→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

Iniciativa EHR
Průvodní text adresovaný ministru kultury (PDF) a přiložený dopis (PDF).

→ Aktuality

Info - hudební sektor zahraničí v době karantény COVID19 ... zde

→ Aktuality

Status profesionálního umělce, K návrhu Zákona o kultuře 2020

→ Aktuality

K současné situaci sledujte prosím náš Facebook a stránky MK ČR!

Aktuální PES z 20.1.2021

→ Aktuality

Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030+


více zde

→ Aktuality

Aktuální seznam povolených alternativních testů na covid 19 pro zaměstnavatele

→ Aktuality

Základní informace o Covid19 (Nemocnice Bulovka): více.

→ Aktuality

Zpráva o implementaci Konvence o Ochraně a propagaci diverzity kultury, 5.2.2021
v PDF

Aktuální presidium (od r. 2019)


Mgr. Roman Dietz, president ČHR

absolvent Konzervatoře v Teplicích, obor housle a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oborů Hudební management a Učitelství HV pro SŠ. v roce 2000 byl jmenován ředitelem Severočeské filharmonie Teplice. Od roku 2005 je prezidentem Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, dále je členem Rady Asociace hudebních festivalů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Věnuje se aktivnímu hraní v různých komorních souborech, publikační činnosti, pořádá pravidelný cyklus výchovných koncertů pro základní školy, vyučuje hudební management na Konzervatoři v Teplicích a management a marketing kulturních institucí na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

[m@il, www]

Mgr. Jaromír Javůrek, vicepresident ČHR

Od r. 1993 ředitel MHF Janáčkův máj (nyní MHF L. Janáčka), pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru dirigování (absolvent JAMU) a kulturní management. Specialista na oblast provozu hudebních festivalů (Ph.D.). Dlouhodobě publicisticky spolupracuje s TV NOE v Ostravě.

[m@il]

Jaroslav Raušer

Hudebník producent, předseda Institutu moderní hudby, ředitel agentury Move Association. 2000-2005 působil jako externí pedagog na DAMU v oboru nezávislé produkce. Zakladatel EuroConnections a Move festivalu. Věnuje se rovněž vzdělávání dětí a začínajících umělců v oboru zvukové tvorby. Spolupracuje s mezinárodní soutěží Musica nova a soutěží České ucho.

[m@il]

PhDr. Radka Hrdinová

Muzikoložka a teatroložka, publicistka. Od r. 1993 externí pedagožka Katedry divadelní vědy na FF UK, od r. 1995 divadelní a hudební publicistka deníku Právo. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. v minulosti pracovala i jako divadelní dramaturg. Pravidelně publikuje odborné články a studie.

[m@il, www]

Ing. Ondřej Matyáš

Ekonom, manažer, vysokoškolský pedagog, expert pro oblast strategického a finančního řízení neziskových organizací. Od roku 2011 pracuje jako ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie. Vyučuje na Vysoké škole ekonomické a dále působí jako lektor profesních a vzdělávacích institucí (Komora auditorů ČR, Seminaria, Prague International Business School).

[m@il]

PaeDr. Jan Prchal

Pedagog, expert v oboru teorie vyučování hudební výchově, předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR. Věnuje se HV v oboru informačních technologií, aranžování a dirigování. Je opakovaně členem komisí MŠMT pro přípravu a revize RVP v oboru hudebního vzdělávání. Člen odborných porot, člen expertního grémia pro oblast vzdělávání ČHR.

[m@il]

MgA. ArtD Petr Čech

Ředitel Pražské konzervatoře, varhaník.
Absolvent HAMU, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, VŠMU (doktorandské studium).
Jako varhaník působí při Chrámu Matky Boží před Týnem.
Oceněn v řadě soutěží (např. 1. Místo Pražské jaro 2006, Cena Nadací ČHF, L. Janáčka, B. Martinů.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Muzikoložka, vedoucí Katedry muzikology FF UP v Olomouci.
Expert na oblasti hudebního divadla, tvorbu Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka.

[m@il]

PhDr. Jan Pirner

Sbormistr, pedagog, muzikolog. Absolvent PF UK, FF UK. Od r. 2012 sbormistr dětského sboru Radost, v letech 2012-18 zaměstnanec Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AVČR, kde působil jako redaktor časopisu Hudební věda a podílel se na dvořákovském bádání. Od r. 2012 pracuje v NIPOS jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Za posledních několik let získal s Radostí Praha několik předních ocenění na evropských soutěžích (Neerpelt, Montreux, Kaunas, Preveza, Rimini), cenu pro nejlepšího sbormistra festivalu Kaunas Cantat v Litvě, ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury a cenu Sbormistr junior udělovanou Unií českých pěveckých sborů. Je aktivním členem Společnosti Pavla Jurkoviče, členem porot domácích i zahraničních sborových soutěží.

[m@il]

Kontrolní komise

Jakub Nový

Aktuální místopředseda Společnosti autorů a interpretů. Odborník na autorské právo, produkční a manažer. Věnuje se mentoringu a komunikaci s institucemi. Člen kontrolní komise ČHR.

[m@il]

David Danel

[m@il]

MgA. Andreas Kroeper, Ph.D.

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Muzikoložka, od r. 1993 tajemnice ČHR a manažerka a členka poroty mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova. Koordinátorka mezinárodních výročních projektů Roků české hudby a Martinů Revisited, zahraničních expozic. Autorka propagačních publikací a CD české hudby. Věnuje se produkci zejména pilotních projektů, vzdělávání (České ucho, Showcases). Expert v oblasti zvukové tvorby, nových technologií, managementu.

[m@il, www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

... [zobrazit / skrýt starší historii]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…