→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

Status profesionálního umělce, K návrhu Zákona o kultuře 2020

→ Aktuality

Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030+


více zde

→ Aktuality

Zpráva o implementaci Konvence o Ochraně a propagaci diverzity kultury, 5.2.2021
v PDF

→ Aktuality

Výsledky dotačních řízení NPO zde.

→ Aktuality

Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oblasti klasické hudby v ČR
Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová

ke stažení

→ Aktuality

Status umělce
Příspěvky k diskuzi

Jana Návratová, Pavla P Eva Žáková a kol.

ke stažení

→ Aktuality

Vyjádření presidia ČHR k revizi RVP pro ZŠ

celé znění

→ Aktuality

Měnící se časy:
Na hudbě (vzdělávání) stále záleží,
6. 9. 2023
[webinář]

→ Aktuality

MEP GROUP roční symposium 2023
23. - 25.10.2023, Glasgow, Ediburgh, Scotland
Společně pro hudební výchovu: Partnerství a spolupráce
více informací

→ Aktuality

MUSICA NOVA 2023 - WORKSHOP Live electronic music se SAMPO 8. 11. 2023, 10 hod., HAMU

Více v PDF pozvánce

→ Aktuality

Kariéra hudebníka IV.
Uplatnitelnost na trhu práce v obodu klasické hudby - sondy do praxe.
23. 10. 2023
více zde

→ Aktuality

Výsledky soutěže MUSICA NOVA 2023
Protokol s výsledky v PDF
Tisková zpráva v PDF

→ Aktuality

Kariéra hudebníka V.
Wellbeing a kondice pro uměleckou praxi
BRNO – KUMST, Údolní 19,
24. 11. 2023
více zde

→ Aktuality

MUSICA NOVA 2023 pozvánka na koncert finalistů

15.12.2023 v 19:00 - Divadlo INSPIRACE, Praha 1
PDF pozvánka

→ Aktuality

Vyjádření prezidentky ČHR Lenky Kavalové
k úmrtí ředitelky Ústavu hudební vědy Lenky Hlávkové PDF

→ Aktuality

Rozhovor Jana Bubáka s čestným členem ČHR šéfdirigentem Semjonem Byčkovem
video

→ Aktuality

Rok české hudby 2024
web

→ Aktuality

DOTAZNÍK agentury PANTEIA pro EU:
Status a pracovní podmínky umělců a pracovníků KKS
pro jednotlivce a
pro organizace KKS

→ Aktuality

VÝZVA - Příležitosti a rizika použití AI do hudební praxe
Vyplňte prosím následující dotazník.

→ Aktuality

Péče o zvukové kulturní dědictví
dopis / žádost o zveřejnění informace
Digitalizace II - pozvánka

Čestní členové

PhD. Amy Lynn Barber (USA, perkusionistka) [www]
Semjon Byčkov (Rusko / USA, šéfdirigent České filharmonie) [www]
Mahan Esfahani (Irán/USA, cembalista) [www]
prof. Jiří Chvála (ČR, sbormistr) [www]
Garrick Ohlsson (USA, klavírista) [www]
Monika Štreitová (ČR, flétnistka) [www]

Kolektivní členové ČHR

Akademie múzických umění, Hudební fakulta, děkan prof. Ivan Klánský [www, m@il]
Asociace hudebních festivalů v ČR /AHF ČR/, předseda Pavel Trojan [www, m@il]
Asociace hudebních umělců a vědců /AHUV/, předseda P. Nouzovský [www, m@il]
Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles /ANKST/, předeseda ing. Jan Sáraz [www, m@il]
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů v ČR /ASOPS ČR/, předsedkyně Lenka Kavalová [www, m@il]
Asociace výrobců hudebních nástrojů, předsedkyně Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová [www, m@il]
Ateliér 90, presidentka Kristýna Valoušková [www, m@il]
Česká filharmonie, gen. ředitel David Mareček [www, m@il, m@il]
Česká společnost pro hudební vědu, předseda Mgr. Jan Baťa, Ph.D. [www, m@il]
Česká společnost Josefa Haydna [www, m@il - Milan Fiala, m@il]
České muzeum hudby /NM-ČMH/, ředitel Emanuele Gadaleta [www, m@il]
Český rozhlas, stanice III-Vltava, šéfredaktorka Jaroslava Haladová [www, m@il]
Filosofická fakulta Masarykovy university, Ústav hudební vědy, vedoucí PhDr. Petr Macek, Ph.D. [www, m@il, m@il]
Filosofická fakulta Palackého university, katedra muzikologie, vedoucí katedry Doc. PhDr. Lenka Křupková, PhD. [www, m@il]
Hornforum, předseda prof. Otakar Tvrdý [www, m@il]
Hudební informační centrum, ředitel Petr Bakla [www, m@il]
Hudební mládež, kontakt Pavel Smrkovský, předseda [www, m@il]
Institut moderní hudby, předseda sdružení Jaroslav Raušer [www, m@il]
Janáčkova akademie múzických umění, prof. Barbara Willi, PhD. [www, m@il]
Janáčkova konzervatoř Ostrava, ředitelka Mgr. Soňa Javůrková [www, m@il]
Jednota hudebního divadla, předseda PhDr. Josef Herman, CSc. [www, m@il]
Konzervatoř Brno, ředitel MgA Pavel Maňásek [www, m@il]
Lýskův nadační fond [www, m@il]
Mezinárodní hudební festival Moravský podzim, tajemnice MgA. Lucie Šnajdrová [www, m@il]
Nadace Český hudební fond, ředitel Ing. Radomír Kubík [www, m@il]
Nadační fond Harmonie, kontakt Dagmar Němečková [www, m@il]
Nadace Leoše Janáčka, ředitelka Mgr. Ludmila Němcová [www, m@il]
NEMOROS, zastoupení Roman Rossi [www, m@il]
NIPOS, ředitelka Mgr. Lenka Lázňovská [www, m@il]
Ochranný svaz autorský /OSA/, předseda představenstva Ing. Roman Strejček [www, m@il]
Pedagogická fakulta University Karlovy, vedoucí katedry Mgr. MgA Marek Valášek, Ph.D. [www, m@il]
Pražská konzervatoř, ředitel MgA. ArtD Petr Čech [www, m@il]
Popmuseum, PhDr. Aleš Opekar, CSc. [www, m@il]
Přítomnost, předseda Mgr. Pavel Trojan [m@il]
Společnost Antonína Dvořáka, předsedkyně Markéta Hallová [www, m@il]
Společnost autorů a interpretů, předseda Jakub Nový [www, m@il]
Společnost Bohuslava Martinů, kontakt Eva Štrausová [www, m@il]
Společnost Fryderyka Chopina, president Ivan Klánský [www, m@il]
Společnost pro elektroakustickou hudbu, předseda PhDr. Lenka Dohnalová, PhD. [www, m@il]
Společnost pro hudební výchovu, předseda Jan Prchal [www, m@il]
Společnost Z. Fibicha, předseda Jiří Petrdlík [www, m@il]
Umělecká beseda, úřadující místostarosta Ing. Miloš Haase [www, m@il]
Unie českých pěveckých sborů, Mgr. Roman Michálek, Ph.D., tajemník výboru [www, m@il]
Ústav dějin umění AVČR, odd. muzikologie, Václav Kapsa, PhD., vedoucí katedry [www, m@il]

Čestní členové - historie

Jiří Bělohlávek (dirigent, ✝ 31.5.2017) [www]
Petr Eben (skladatel, ✝ 24.10.2007) [www]
Jan Hanuš (skladatel, ✝ 30.7.2004) [www]
prof. Karel Husa (USA, skladatel, ✝ 14.12.2016) [www]
prof. PhDr.Ivan Poledňák, DrSc. (muzikolog, první předseda ČHR od r. 1993, ✝ 5.10.2009) [www]
Klement Slavický (skladatel, ✝ 4.9.1999) [www]
Martin Turnovský (dirigent, ✝ 19.5.2021 Vídeň) [www]
Eugen Indjic (ruského původu, USA/Francie, klavírista, ✝ 28.2.2024) [www]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…