→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

Iniciativa EHR
Průvodní text adresovaný ministru kultury (PDF) a přiložený dopis (PDF).

→ Aktuality

Status profesionálního umělce, K návrhu Zákona o kultuře 2020

→ Aktuality

Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030+


více zde

→ Aktuality

Zpráva o implementaci Konvence o Ochraně a propagaci diverzity kultury, 5.2.2021
v PDF

→ Aktuality

Předání ceny ČHR 21. 5. 2022, 19 h. Karolinum
prof. J. Kolářovi a PaedDr A. Tiché, Ph.D.
program v PDF

→ Aktuality

Výzva k aktivní účasti na mezinárodní konferenci ČHR 10.11.2022

The use of knowledge about the complex impact of sound and music on humans in the pedagogical process [více v PDF]

→ Aktuality

MEP GROUP roční symposium 2022
30.9.-1.10.2022, Portugalsko
Téma: Global Compact on Music Education
Česká účast: Tomáš Kolafa: Zajištění přístupu k hudebnímu vzdělávání, práce ZUŠ.
více informací

→ Aktuality

Výsledky dotačních řízení NPO zde.

Letter

Dear EMC members,
We have been contact by IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) to feed into a study on the economic contribution of the music sector in Europe. The purpose of this study is to present a factual and comprehensive picture of the sector and the jobs involved, albeit in 2018, primarily for the use with policy makers in Europe. This study will not contain policy but by showing the sector's importance in terms of its contribution to the economy, employment, and trade flows in normal times (2018), it will be very timely and relevant for the current debates. Although the study is mostly focused on the music industry, they are trying to provide a broader picture of the sector.

IFPI has retained Oxford Economics, as specialist economic forecasting consultancy to carry out the project.

In our opinion, contributing to this study can help with getting a clearer picture of the diversity of the music sector and give more visibility for the non-industry part of the sector. It also contributes to the aims set out in the European Agenda for Music: "It is essential for the European music sector to be able to quantify and qualify the impact of music on culture, society and the economy, so that it can understand itself and enhance the role it plays in society and the economy."

To contribute to this study:

For associations:

For companies or institutions (e.g. individual orchestras or venues):

We would like to use the strength being a network of networks. So please feel free to disseminate the questionnaire among your membership.

Unfortunately, the deadline is quite tight. Please get back to Andy Logan (alogan@oxfordeconomics.com) by the end of June.

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…