Česká hudební rada -- Czech Music Council

Rozhovor s ministryní kultury Alenou Hanákovou

ČRo Rádio Česko, Pořad: Studio Česko, Téma: Ministr kultury, Kdy: 3.4.2012 15:35

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Když padlo rozhodnutí, že ministryní bude právě ona, kulturní scéna zrovna nejásala. Nešlo totiž o vysněného kandidáta, kterým byl Ivo Mathé. Sama si při přebírání resortu uvědomovala, že další měsíce rozhodně nebudou žádná selanka.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Předpokládám, že to bude velký oříšek. Nechci říct, že se bojím, nebojím se, ale předpokládám to, protože bych musela být naivní, abych si myslela, že to bude, jak se říká, procházka růžovým sadem. To asi ne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Začíná Studio Česko, při jehož sledování vás vítá Ondřej Černý. A naším hostem dnes je ministryně kultury Alena Hanáková. Dobrý den, vítejte.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Dobrý den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Paní ministryně, více než 100 dnů ve funkci. Za tu dobu, neříkala jste si někdy, jdu od toho, nemám na to sílu, nemám na to nervy?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Říkala jsem si to. Zpočátku jsem si to říkala několikrát. Proč já blázen do toho šla? Ale po těch ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Proč já blázen?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Proč já blázen do toho šla.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

No, proč? Proč blázen, teď chápu, že je to výzva, ale proč blázen?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Proč blázen, no. Já vím, že ono je to jakýsi jako řečnický obrat, že, proč já blázen do toho šla. Po 100 dnech jsem ráda, že jsem přijala nabídku, protože mám to štěstí být ministryní nejkrásnějšího ministerstva mezi všemi. To říkám upřímně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

V úvodu našeho rozhovoru jsme slyšeli vaše slova, že půjde o velký oříšek. Co je na tom oříšku v tuto chvíli nejtěžší?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Peníze. Peníze ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ty jsou vždycky až druhotné.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Jsou sice druhotné ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Prvotní je entusiasmus.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Prvotní je entusiasmus, dobře. Prvotní je entusiasmus, vidíte, špatně se mi to vyslovuje, ale v této chvíli, upřímně, si myslím, že ministerstvu kultury by pomohlo, kdyby finanční situace ve státě byla snazší a mohla pomoci prosadit některé věci, které prosadit je potřeba. A teď se vrátím zpátky k té otázce. Jsou kauzy, které jsou složité, které mi takzvaně spadly do klína a které ministerstvo kultury má ve své, má prostě na starosti. A mělo by je prosazovat. A to jsou dost složité kauzy, takže v této chvíli jsou to kauzy, které budeme řešit a už se řeší. Ať jsou to vyrovnání, majetkové vyrovnání s církvemi, ať je to, ať jsou to různé pobídky filmové, které jsou přetřásány na všechny strany a těch věcí je samozřejmě celá řada.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak, k těm konkrétním věcem se ještě dostaneme. Ale když jste vstupovala na úřad, tak předpokládám, že jste měla nějakou vizi, co by mělo být tím bodem, za kterým si řeknete, ano, věci se povedly. Co by tedy podle vás v očích veřejnosti mělo nějakým způsobem naznačit, že jste byla, až budete odcházet z té funkce, dobrou ministryní? Co by měl být ten výstup, po kterém si i sama řeknete, ano, zvládlo se to.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Ministerstvo kultury, protože je to kulturní ministerstvo, je to právě ministerstvo kultury, by skutečně mělo být otevřené, mělo být kulturní se vším všudy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A konkrétní projekty?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

A konkrétní projekty jsou ty, které byly nastavené a měly by to být věci, které by pomáhaly kultuře jako takové růst. Přestože, jak už jsem tady ze začátku říkala, s financemi je to složité a kultura peníze potřebuje stejně jako jiné resorty. A možná je to jeden z těch resortů, kde v daném okamžiku, když peněz ubývá, tak se nejsnadněji říká, tady nemusíme peníze dávat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Upřímně, vy musíte v letošním roce podle těch škrtů plus minus ušetřit ve svém resortu 220 milionů korun. Teď děláte audity, kde případně by se dalo ušetřit. Ale proč na to nejít jinou cestou? Proč jako ministryně neříct, pro mě jsou zásadní priority například podpora Pražského jara, podpora tolika a tolika českých filmů, které za rok vzniknou a třeba podpora literárních časopisů. Proč jasně nedeklarovat tyto cíle? Vy říkáte, chceme mít otevřené ministerstvo, chceme se zaměřit na podporu. Ale proč jasně nedeklarovat, co jsou ty hlavní cíle?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

My deklarujeme, že hlavní cíle jsou právě tyto věci, o kterých jste mluvil. Už tím, že je finančně podporujeme. A podporujeme je trvale. Takže ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Jenom, když se zastavím třeba u těch literárních časopisů, nebude to lepší? Protože ony pomalu umírají na úbytě a často si na to stěžují.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Jistěže by bylo dobré, aby všechny časopisy literární, které vycházely, vycházely i dál. Ale sám víte, že to není vždycky dost dobře možné. A, a myslím si ale, že je důležité, aby aspoň větší část těchto časopisů byla zachována. Takže proč je nepodporovat. I když třeba v menší míře.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Jenom k tomu auditu, kdy by měl být hotov?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V této chvíli se, no, audit, který by nám měl ukázat, kde se případně dá ještě uspořit peníze, tak ten je v počátcích, protože my jsme na vedení ministerstva se dohodli minulý týden, že právě tento audit budeme zpracovávat, takže přípravné, je to vlastně v přípravné fázi a má to na starosti teďka náměstek. Ale přes ekonomickou sekci, aby to začal. A já věřím, že bude to v co nejkratší době, ale čas ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Řád týdnů?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V řádu týdnů to s největší pravděpodobností se nestihne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Aby se vám nestalo to, že než se vypracuje ten audit, tak opětovně přijde Miroslav Kalousek s tím a potřebujeme ušetřit další miliardy.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Ano, to se dá očekávat. To se dá očekávat. Ale právě proto, nebo taky proto, že ten předpoklad tady je, budeme nechávat zpracovávat audit. Takže naše snaha je, aby to netrvalo v řádu mnoho měsíců, aby to mělo vůbec nějaký význam a mohlo nám to případně pomoct. Takže dobrá, v řádu týdnů.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Už dnes zde zaznělo, že asi největším oříškem pro ministry kultury je majetkové vyrovnání státu s církvemi.

Petr NEČAS, premiér /ODS/

Vláda tento návrh zákona schválila, schválila ho jednomyslně hlasy všech přítomných ministrů. Já považuji za důležitý ten výsledek, nikoliv cestu, kterou jsme se k tomu dopracovali.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vláda má tedy jasno, že majetkové vyrovnání státu s církvemi rozhodně ano. Je otázkou, zda jasno mají také jednotlivé konkrétní strany, které jsou součástí vládní koalice. Ale je v tuto chvíli už také jasné, který konkrétní majetek bude vydáván?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V této chvíli to samozřejmě jasné není, protože se bude vydávat jenom ten majetek státu, o které církve zažádají. Takže v této chvíli to skutečně neví nikdo z nás. Budou to vědět pouze církve, které budou o majetek žádat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy z toho důvodu i proto by výčtový zákon byl zbytečný, protože akce bude taková, že církve si řeknou, co případně chtějí a stát posoudí, zda na to mají nárok nebo ne?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Přesně tak.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A myslíte si, nebo věříte tomu, že to budete právě vy, kdo po těch více než 20 letech dokončí ten proces vyrovnávání státu s církvemi?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Velmi bych si přála, aby proces byl dokončen. Pokud to budu já, budu ráda.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A nakolik tomu věříte? I za stávající politické situace, kdy Věcí veřejné, vládní Věci veřejné nemají úplně velkou potřebu říci ano při hlasování ve sněmovně.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Věřím tomu a musím tomu věřit, protože jinak bych nikdy nic takového nemohla prosazovat a stát za tím. Ano, věřím tomu, že všechny strany najdou nakonec společnou řeč tak, aby tento zákon byl schválen.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A upřímně, nebojíte se spíš toho, že sice věříte, ale toho, čeho jsme svědky nakonec budeme svědky toho, že vláda se dříve rozpadne a ten návrh opětovně padne pod stůl?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

To se samozřejmě může stát. Ale jsem přesvědčena o tom, i když, že vláda se nerozpadne, že Věci, které jsou načaté, budou mít šanci, aby byly dokončeny a v tomto případě, co se týká majetkového vyrovnání s církvemi, že ta cesta bude úspěšná. Protože skutečně na ni čekáme už mnoho, mnoho let.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Může si vůbec stát dovolit tu dohodu, která v tuto chvíli je na stole, hodit pod stůl? Protože do budoucna zde můžeme být svědky toho, že v tuto chvíli se dohodlo 17 církví, ale ty mohou vznikat další a dohoda do budoucna může být i problematičtější v tom, že bude více subjektů, které budou zangažovány?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Říkáte to naprosto přesně. Čím více se bude oddalovat schválení tohoto zákona, tohoto majetkového vyrovnání, tím to bude složité, složitější. Možná právě taky proto, že bude přibývat církví, které jednak budou mět nárok na finanční jaksi kompenzace. A potom taky vzhledem k rozhodnutí Ústavního soudu může přijít doba, a dá se předpokládat, že přijde, pokud zákon nebude schválen, že církve budou právem žádat o svůj majetek právě soudní cestou, což by samozřejmě pro stát bylo finančně nákladné a náročné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Sledujete Studio Česko, dnes s ministryní kultury Alenou Hanákovou. Už jsme mluvili o tom, že v letošním roce by se mělo ušetřit ve vašem resortu plus minus 220 milionů korun. Také mluvíme o tom, že ta analýza bude, jak jste slíbila, v řádu týdnů. Ale když se na tu situaci podíváte se znalostí, kterou máte dnes, kde je podle vás nejsnazší v resortu ušetřit? A teď, prosím, neříkejte propustíme úředníky a snížíme administrativu. Protože to je orákulum, které používá každý ministr.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Víte, kdybych věděla, kde skutečně ušetřit v této chvíli, pak bysme nemuseli dělat onu analýzu. Tak bych řekla, není potřeba analýzy, já vám řeknu, je, můžeme ušetřit na tom, na tom, na tom, to bych mohla rozhodnout. Já to přesně nevím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Subjektivně nemáte nějaký pocit, kde se třeba plýtvá v resortu kultury?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V každém případě vím, že pokud chceme šetřit peníze, tak to nemůžeme udělat jiným způsobem, než že se podíváme do vnitřní struktury. Takže procesně ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak vy jste začala už na ministerstvu, tam odsud odejdou nějací lidé.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

... takže procesně personální, no, tak ale to nebylo ani tak kvůli úsporám. Ale to teď v této chvíli rozebírat nemusíme, protože si myslím, že to není ani předmětem našeho rozhovoru. Ale, ale můžeme právě ten procesně personální audit by nám mohl ukázat, jestli to bude spíše ty úspory v agendách, nebo budou úspory třeba ve slučování agend, nebo ty úspory budou právě tím, že se bude omezovat počet pracovníků. Může to být z různých oblastí. Takže v této chvíli bych jenom tak střílela do vzduchu a tipovala. Mám jakousi představu, ale není přesná a myslím si, že ten audit nám může pomoct.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Každopádně peněz není dost. Ale v minulém týdnu jste si přibrali další agendu a sice Internety v knihovnách. Na to vám 20 milionů teď dá ministerstvo financí. Ale jak do budoucna? Protože s tou částkou jste nepočítali. Tedy nehrozí, že v momentě dalších škrtů ten projekt Internetu v knihovnách bude další z těch zbytných, na který se posléze nedostane?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Dokud bude stát mít prioritu, jednu z priorit právě internetizaci knihoven a bude schopný a bude možné vyčlenit z rozpočtu danou částku, tak se tady tato internetizace bude prosazovat a bude podporovat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ale máte už do budoucna na příští léta domluvený třeba mechanismus, protože teď to "spadlo" na vaše ministerstvo ve třetině roku. Tak teď vám ministr Kalousek pomůže, protože ty peníze deponuje pro ministerstvo kultury. Ale bude se třeba adekvátně tomu navyšovat váš rozpočet? Anebo na úkor těch knihoven bude zkrácen rozpočet někomu jinému?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

To v této chvíli nejsem schopná říct. Ale v každém případě, znovu říkám, pokud to bude priorita, pak na základě jednání, která by k tomu probíhala, budou se tyto peníze vyčleňovat. Pokud se ukáže, že se situace změnila, může to být do budoucna i jinak, v této chvíli to prioritou je a ta snaha o podporu je tady, myslím si, že maximální.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A vy chcete také v této záležitosti vypsat zkrácené výběrové řízení. Proč?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

O kterém výběrovém řízení, prosím, mluvíte?

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Bavíme se o Internetu. Nebo tomu tak není? Nebude se vypisovat žádné výběrové řízení?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Myslíte na toho, kdo bude dodávat tuto službu?

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ano, přesně tak.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Jak bude ukončena smlouva, tak bude se vybírat samozřejmě firma, protože bez výběrového řízení, to by asi nešlo.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

No, ptám se proto, abyste nešla stejnou cestou jako ministr Jaromír Drábek. Teď řeší celou záležitost s výběrem sociálních dávek, nebo s tím systémem na sociální dávky antimonopolní úřad. Tak zda veřejnost uklidníte, že podobný problém za pár měsíců nebude mít také váš resort.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Nechci teďka hodnotit práci pana ministra Drábka.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vůbec nehodnotíme jeho práci. Spíš se ptám na tu cestu, jestli půjdete stejnou cestou nebo ne?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V každém případě budeme, budeme volit takovou cestu, aby byla v souladu s legislativou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak, kromě knihoven na tom do budoucna může být lépe také český film. Protože jak vládou, tak také prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel zákon o kinematografii.

Petr NEČAS, premiér /ODS/

Dochází zde ke změně v oblasti financování, například z jedné koruny na vstupenku do kina se stává jedno procento ceny, další prostředky ve výši zhruba 150 milionů půjdou od komerčních televizí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Fond by tak ročně mohl disponovat 250 až 300 miliony korun. Na co přesně ty prostředky půjdou?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Na podporu kinematografie jako takové v České republice.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

To znamená nejen na tvorbu českých filmů, výhradně českých filmů, ale bude to například možné využít ty prostředky také na pobídky zahraničním filmařům?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Na pobídky zahraničních filmařů se tyto peníze užívat nebudou v takové míře ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy mohou jásat čeští filmaři, že těch až 300 milionů půjde právě pro ně?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Čeští filmaři ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Dobrých zpráv z kultury není nikdy dost. Tak očekávám, zda je potěšíte.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Mohou jásat, že situace díky tomuto zákonu bude možná přehlednější, jestli tomu tak mohu říct. A vlastně vznikl jakýsi, jakýsi materiál nebo zákon, který připomínkovali z různých stran. A co se týká pobídek, to je v jednání, protože je to spíše situace, která se týká ministerstva financí. Aby bylo schopné uvolnit vlastně a zvýšit tady tu možnost na pobídky zahraničních filmařů.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak, na pobídky v letošním roce bylo vyčleněno 300 milionů korun. Ty už jsou nějakým způsobem plus minus alokovány. Vy říkáte, nechceme ztratit zahraniční produkce, proto žádáme o další půl miliardu. Půjdete s tím na vládu. Nakolik věříte tomu, že skutečně v té stávající ekonomické situaci, když vám rozpočet je krácen o 220 milionů korun, najednou bude navýšen o půl miliardy?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V této chvíli máme zpracovaný podkladový materiál, který byl daný k připomínkování meziresortnímu. Budeme mít další diskusní diskusi s panem ministrem financí a poté případně materiál půjde do vlády. Jak moc věřím tomu, jestli ty peníze dostaneme ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Mě by totiž zajímalo kouzlo, jak z ministra financí, který škrtá svým kolegům, dostat půl miliardy za stávající situace, kdy říká ne, ne, ne.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V případě, že najdeme společnou řeč v tomto směru a přesvědčíme, nebo najdeme dostatek jako přesvědčivých podnětů ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Není výzva třeba vyzvat ministra Kalouska, že je to Mission impossible a pokud nechce přijít o další natáčení v Praze, měl by z toho Mission impossible udělat misi, která je reálná?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Já si myslím, že pan ministr Kalousek tady tuto situaci zná, že jí rozumí a že ví, o co jde. Tam jde jenom spíše o to, v této chvíli, abysme našli způsob, jak zafinancovat a celou tuto záležitost, protože tam jde o to právě, jak říkáte správně, že se další peníze musí vyčlenit z rozpočtu státního. A vzhledem k situaci, jaká finanční je, tak tam to bude chtít jako větší a možná složitější diskusi. A právě s panem ministrem Kalouskem abysme, aby on sám našel cestu, jak případně tady této věci pomoci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Já právě tápu a hledám ten systém, jak ho přesvědčit, zda ho třeba nevemete do kina na film, který se zde natáčel a neřeknete mu, "podívej se, Mirku", v uvozovkách "když nedáš peníze, tak podobné filmy vznikat nebudou."

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Pan ministr Kalousek je velmi kulturní člověk. Vím, že chodí i do kina. A myslím si, že tyto informace mu říkat nemusíme. Pro něho je to spíše věc složitá a spíše se na i tuto záležitost dívá z pohledu finančních. Takže uvidíme, jak se jednání ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Abyste nezaplakala tedy. To spíš bude horor než komedie, já bych se bál, upřímně.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Tak, já případně vám potom řeknu, jestli to byl horor nebo komedie. Ale určitě jsem přesvědčená o tom, že jako vždycky i tentokrát budu schopná s panem ministrem komunikovat. Myslím si, že jaksi docela příznivě. To ale neznamená ještě, nebo nechci předejímat ten, ten výsledek.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Sledujete Studio Česko, dnes s ministryní kultury Alenou Hanákovou. V příštím týdnu je uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na ředitele Národního divadla. Máte vy osobně v tuto chvíli představu, typově, nebo i jmenovitě, člověka, který by měl vést Národní divadlo?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Národní divadlo by měl vést člověk, který má vhled do problematiky takovéhoto divadla. A měl by to být taky člověk, který dokáže takovou instituci vést. I z pohledu finančního, takže ekonomického.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Co stávající ředitel? Ten tu roli nenaplnil?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Já ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Má krásné jméno Ondřej Černý.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

/Smích/. Krásné jméno má, ale podle jména se nevybírají pozice. Prostě systém, kdy se chystala celá, celý tento proces, kdy se tedy transformovala nebo sloučila, jak to říct správně, aby to jsem nepokazila, tak Národní divadlo se Státní operou, tak v rámci toho byl jeden z kroků i vypsání výběrového řízení na nového ředitele Národního divadla. Což i pan Černý věděl.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A z vašeho úhlu pohledu, měl by to být primárně manažer, nebo by to měl být člověk z kulturní sféry? Ptám se i proto, protože jedním z lidí, kteří vám případně dávali typy, je Tomáš Töpfer, senátor, šéf Fidlovačky, Divadla Na Fidlovačce, který se teď stává nově šéfem v Divadle Na Vinohradech. Tak ptám se, zda jít touto cestou, to znamená, řekněme, zkušené osobnosti, která je známá z umělecké scény, anebo jít cestou manažera? Protože vždycky, když je do té šéfovské pozice v těchto institucích zvolen manažer, tak kulturní obec se nějakým způsobem "staví na zadní".

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Kdo bude vybrán do této pozice, to rozhodne komise. Ale je pravda ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vy jste říkala, že preferujete, aby to byl člověk, který je schopen v tuto chvíli zastřešit ty ekonomické záležitosti.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Protože ani ty ekonomické záležitosti, ani, protože ekonomické záležitosti, ani nového ředitele neminou. A i ty jsou velmi důležité.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Bude to tedy ten rozhodující faktor, nebo podle vás by měl být ten člověk také, řekněme, "v minulosti výkonným umělcem"?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Myslím si, že ta kombinace by byla nejlepší. Takže měl by to být člověk, který ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A je teď na trhu někdo takový?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Věřme tomu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak, já se vás ptám, zda už někoho nemáte vyhlédnutého?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

A znáte někoho vy takového?

Ondřej ČERNÝ, moderátor

No, paní ministryně, já nevybírám.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Že byste mi třeba poradil.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Já nevybírám, to je přeci jenom vaše zodpovědnost.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Ale jistě, že je to moje zodpovědnost.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Je to ten oříšek, o kterém jste mluvila v úvodu.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Ale je to jeden z těch oříšků, samozřejmě. Ano.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A jaké jsou tedy požadavky případně na toho nového šéfa?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Přesně tak, jak jsem říkala.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ptám se na to, zda to je naplněné hlediště, vyrovnaný rozpočet, řekněme, odvážná dramaturgie, nebo co jsou ty základní požadavky? Co je vlastně v tuto chvíli požadavek ministerstva na Národní divadlo?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Možná to všechno, co jste říkal dohromady. Prostě celé Národní divadlo se Státní operou, takto v této podobě, v jaké se v této chvíli ocitlo, není jistě že jednoduché vést. A myslím si, že výběr nového ředitele je velmi důležité. Jsou nastavené jakési transformační kroky, které jeden za druhým se dělají. V této chvíli je to právě výběr ředitele nového a dokončení analýzy, která je ve dvou třetinách. A právě tento výběr a ta komise, která by měla vybrat a vybere, doufejme, že tedy vybere, jako člověka, který bude schopný další kroky transformace vést z pohledu, který samozřejmě i on do toho musí vnést vlastní pohled. Ale je to přesně to, co jste říkal, ano, je tam oblast ekonomická, je to umělecká, a to všechno dohromady by mělo být skloubené.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Jméno vybere komise. Bude pro vás to jméno, které vybere komise, závazné, nebo si necháváte právo posledního slova a případně možnost i změnit ten výrok?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

I to je možné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

To znamená komise může vybrat, ale vy posléze můžete říct, ten to nebude, bude to někdo jiný.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V této chvíli, v této chvíli nebudu předjímat. Ale, ale zatím ještě nemáme komisi přesně stanovenou, takže je to, je to teďka ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Kdy by měla být známá?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V nejbližších dnech.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy plus minus, teď se nebavíme o horizontech týdnů, ale maximálně týdne?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Ne, nebavíme se, nebavíme se v horizontu ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Bude známa a zveřejníte ta jména, nebo půjde o zveřejnění až v momentě výběru?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V případě, že všechna, v případě, že všechna jména nám budou potvrzena těmi, kteří byli osloveni, tak pak samozřejmě budou zveřejněna, protože není důvod je tajit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A bude zveřejněno také, jak případně hlasovali ti lidé? Nebo jim chcete nechat autonomii v tom smyslu, aby se rozhodovali svobodně bez toho, aniž by je pak posléze kdokoliv mohl osočovat, proč dali hlas tomu a ne tomu?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Určitě zveřejníme jména. A o tom, jakým systémem se bude hlasovat a jaké budou podmínky a co to bude znamenat dál, to v tuto chvíli bych předjímala. Takže to teďka ani nebudu komentovat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Už jsme zmínili, že nový šéf Národního divadla se bude muset popasovat s ekonomikou nejen Národního divadla, ale také Státní opery, která byla přidružena právě k Národnímu divadlu. Ale nejen Národní divadlo nemá dost prostředků. Třeba šéf Národní galerie Vladimír Rösel si stěžuje, že rozhodně pomoc ze státu by mohla být lepší.

Vladimír RÖSEL, šéf Národní galerie

Je to o tom, že finanční zdroje, nebo rozpočet, který máme vlastně od ministerstva kultury, nedostačuje k tomu, abychom mohli naplňovat dramaturgii a vlastně veřejnou službu, kterou by Národní galerie měla plnit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Co byste panu řediteli Röselovi odpověděla, že nemůže plnit s těmi prostředky tu veřejnou službu, kterou má plnit?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Poprosila bych ho, aby zkusil hledat takové možnosti, které pomohou aspoň ty základní věci v této chvíli plnit. Protože ze strany státu skutečně finančních prostředků, a to není jenom v oblasti kultury, není takové množství, aby pokryly všechny naše požadavky a přání. To je skutečně tak.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Mimochodem, řada ministrů není spokojena s těmi lidmi, které v těchto šéfovských pozicích zdědili po svých předchůdcích. Je ten konkurz na šéfa Národního divadla jediným, nebo se chystáte otevřít i další tendry, že když si ředitelé stěžují, že nemají dost peněz, tak ať v konkurzu ukážou, že jsou ti nejlepší?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V této chvíli nemám tuto představu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy Národní divadlo je jediná instituce, která v těchto ...

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

V této chvíli ano, netvrdím, že do budoucna nemůže takový krok přijít, to nechci předjímat. Ale ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

To bude zase na základě té analýzy, kterou si necháváte zpracovat?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

To v této chvíli opravdu nevím. Pokud analýza ukáže kroky, které by nám pomohly, tak budeme je činit s největší pravděpodobností. Ale to bych velmi předjímala.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak, ještě jedna otázka na závěr. Vy se prý chcete podívat na problematiku mediálních rad a také mediálních zákonů. V čem konkrétně by se případně podle vás měly měnit?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Byl návrh, aby mediální rady byly včleněny do ministerstva ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Pod ministerstvo, ano, přesně tak.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Pod ministerstvo, o tom zřejmě mluvíte, že. Takže to je taky o diskusi. Já sama jsem k tomu mírně skeptická.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy zůstane ten systém, jak je? Nebo bude jediná velká rada, která bude zastřešovat úplně všechno?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Je to právě o diskusi, o které teďka mluvím. Takže myslím si, že, že, já sama jsem skeptická, jak jsem říkala, k tomu, aby to bylo pod ministerstvem kultury. Ale je možné, že k tomu třeba případně dojde. Ale to bych zase předjímala.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak to bylo dnešní Studio Česko a naším hostem byla ministryně kultury Alena Hanáková. Děkujeme a někdy příště opět na viděnou.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/

Děkuji, děkuju.

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A na příště se těší také Ondřej Černý. Na shledanou.


Česká hudební rada© Copyright Česká hudební rada | Created by CSC s.r.o. | valid XHTML, CSS || zpět | nahoru

hosted by nipax.cz, created by CSC s.r.o.